ME Corp tự hào là công ty dẫn đầu thị trường với 33 triệu người dùng.

Thành tích

33 triệu người dùng
MOBO - Mạng xã hội di động
đầu tiên tại Việt Nam
Sản xuất 11 tựa game
Phát hành Mộng Giang Hồ - Game di động
thành công nhất Việt Nam
Công ty đầu tiên của Việt Nam
phát hành game trên toàn Đông Nam Á
Công ty phát hành và phân phối game di động
tốt nhất Việt Nam