Chúng tôi luôn hướng tới việc chia sẻ thành công với khách hàng, đối tác cũng như thành viên công ty.

Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Di Động

15-17 NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG, QUẬN 2, TP HCM
Điện thoại: (+ 84) 28 3620 7370
Fax: (+ 84) 28 3620 73 10
Website công ty: www.mecorp.vn
Website thành viên: www.mem.net.vn
Liên hệ hợp tác:
   Email: bd@mecorp.vn
   QQ: 1841206479
Liên hệ kinh doanh:
   Email: sale@mecorp.vn