ME Corp là nhà phát hành game di động lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Thế mạnh

Nền tảng Phân phối và Phát hành

Nền tảng Phân phối và Phát hành

The biggest game/application publishment and distribution platform in Vietnam

MOBO APP

MOBO - Mạng xã hội di động đầu tiên tại Việt Nam

Mobo SDK

Support gamer to communicate, follow the news and events when playing game.

MOBO AdNetwork

Support game/application developer bring their products to customers